Khay chứa trứng trong máy ấp trứng không chỉ đơn thuần là đựng trứng.
Thiết bị cảm biến (sensor) chỉ có chức năng đo lưu lượng nhiệt độ và độ ẩm trong không khí hay không gian bên trong của máy, thiết bị này không thể phát hiện trứng hấp thụ được nhiệt độ và độ ẩm bao nhiêu.

Sau khi sử dụng máy siêu âm nhiệt độ và độ ẩm công nghệ cao để đo lưu lượng nhiệt độ hấp thụ của trứng chúng tôi đã thấy rằng:

  - Không chỉ chất liệu chế tạo khay trứng gây ảnh hưởng lượng hấp thụ nhiệt độ của trứng mà ngay cả cách thiết kế khay trứng diện tích tiếp xúc với trứng cũng chiếm 70% tình trạng làm cho trứng hập thụ nhiệt độ sai lệch cho với thông số hiện thị trên máy ấp trứng.

Một thiết kế khác khay trứng KN-100 dựa trên nhu cầu sử dụng loại trứng to hơn hoặc nhỏ hơn size 45mm (gà, vịt....)
Đối với loại khay lắp ráp thẻ này chúng ta có thể thay đổi được kích thước chứa trứng dựa theo size trứng mà luôn đảm bảo diện tích tiếp xúc trứng nhỏ nhất , đảm bảo độ thông khí tốt. chỉ số sai lệch kiểm chứng bằng 0.